Uwaga – ogłaszamy konkursy plastyczne dla członków SKO!

 Opiekunki SKO ogłaszają konkursy na:

 

OKŁADKĘ DO KRONIKI SKO

– W konkursie mogą brać udział członkowie SKO z klas II, III, IV, V, VI.

– Prace wykonujemy na kartce A 4 dowolną techniką.

– Elementy, które muszą znaleźć się na okładce:

   symbol „KOS -ika”

   pełna nazwa naszej szkoły

   rok szkolny

  napis SKO

– Prace oddajemy opiekunkom SKO do 28 października 2015r

– Ogłoszenie wyników nastąpi 06.11.2015r

Konkurs plastyczny dla pierwszaków pod tytułem:

KOS – ik uczy pierwszaków oszczędzania”

– Pracę plastyczną należy wykonać na kartce A 4 dowolna techniką do wiersza Jana Brzechwy „Rozrzutny wróbel”.

– Prace oddajemy opiekunkom SKO do 28 października 2015r.

– Ogłoszenie wyników 06.11.2015r

Zachęcamy do licznego udziału w konkursach.