WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2016/2017

 

   

Dnia 22.09.2016 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszym gimnazjum. Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Wybierali oni swoich przedstawicieli spośród 9 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Anna Trojacka, Paweł Kędzior, Przemysław Kamiński, Szymon Ochman czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.
Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów były panie: opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Sylwia Matusiak- Śledź, Agnieszka Ślosarczyk oraz wicedyrektor Barbara Mynarska. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:


PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU- Joanna Jonkisz

ZASTĘPCA- Izabella Matlak

SEKRETARZ- Natalia Ciupaka

SKARBNIK- Adrianna Drabek

Członkowie SU – Jakub Szary, Zuzanna Norymberczyk, Marta Horodeńska, Karolina Wyrobek, Anna Horodeńska.


Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!