Podsumowanie Roku Niepodległej

Szkoła Podstawowa w Dankowicach wraz z całą społecznością włożyły spory wysiłek, aby rok ten stał się szczególnie ważny w historii nie tylko Dankowic, ale także w historii całej Polski. Rodziły się pomysły spośród których zdecydowano się na realizację tych najbardziej interesujących. I tak, podsumowując Rok Niepodległości, jesteśmy dumni, że przyczyniliśmy się do krzewienia patriotyzmu i polskości wśród najmłodszych. Wyszliśmy także naprzeciw oczekiwaniom starszych i najstarszych, promując w swoim środowisku postawy godne naśladowania i kulturę polską w różnych formach.

Szkoła Podstawowa w Dankowicach przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Dla Niepodległej”. 9 listopada o godzinie 11:11 na szkolnym korytarzu uroczyście odśpiewaliśmy cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Był to niejako wstęp do centralnych obchodów uroczystości 11 listopada, gdzie różne formacje i społeczności łączyły się ze sobą, by zaprezentować wspólny program obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Roku Niepodległej towarzyszyły także różne konkursy: konkurs „W czerwieni i bieli” na najpiękniej przystrojoną klasę. Konkurs ten został bardzo serdecznie przyjęty przez uczniów i potraktowany naprawdę szczególnie, czego efektem stało się strojne wnętrze naszej szkoły. Konkurs „Rola Świętych w odzyskaniu niepodległości”- w odzewie powstały piękne prace plastyczne. W naszej szkole odbył się także XIX Konkurs Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, gdzie zaprezentowała się nie tylko młodzież szkolna, ale i z wielkim rozmachem najmłodsi uczestnicy: przedszkole. Inne liczne formy aktywności zostały przedstawione na wystawie w dniu centralnych obchodów niepodległości.

W przededniu Święta Niepodległości delegaci Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice brali udział w Gminnych Obchodach Niepodległości w Pisarzowicach. W tym samym też dniu w Kościele Parafialnym w Dankowicach odbył się niezwykły koncert Orkiestry Dętej, po którym nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej ten szczególny rok. Akademia 11 listopada i towarzysząca jej, wspomniana wcześniej wystawa, w tym roku mogła cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem mieszkańców, którzy licznie przybyli, aby podziwiać talenty szkolne i przedszkolne. Akademia ta zawsze scala pokolenia, skłania całe rodziny do wspólnego świętowania i przeżywania święta w podniosłym duchu, który łączy, a nie dzieli.

Dwa dni po tym zdarzeniu, ze Szkoły Podstawowej wyruszył pochód, aby jeszcze raz doświadczyć tych wzniosłych momentów przygotowanych przez nauczycieli i uczniów Naszej szkoły. Uczniowie odświętnie ubrani udali się na salę OSP, gdzie świętowania nastąpił dalszy ciąg. Następnie złożono kwiaty przy Obelisku i w radosnych nastrojach wrócono do codzienności.

Nie zapomnieliśmy także o wyciągnięciu ręki do potrzebujących. Obecnie z dużym powodzeniem zakończyły się trzy akcje charytatywne: Szlachetna Paczka, Paczka dla bohatera oraz przedświąteczny kiermasz na rzecz Pól Nadziei. Liczne akcje charytatywne organizowane przez szkołę dowodzą, że uczczenie tego szczególnego roku nie przejawia się jedynie w uroczystych obchodach. Polska jest w Naszych sercach. Polska to drugi człowiek. Polska to otaczająca nas fauna i flora. Dlatego pomagamy jak umiemy-przez cały czas.

Niech więc ta codzienność trwa w duchu wolności i poczucia dumy z tego, że jesteśmy pięknym narodem, z niezwykłą historią, która wpłynęła na kształt i charakter polskości. Nie zmieniajmy tego kształtu, nie odkształcajmy swych uczuć, a modyfikujmy i wzbogacajmy historię, która pisze się teraz, która pisze się przez nas.