Świąteczne nastroje w pracach uczniów

Świąteczne kartki.

Świąteczne dekoracje.

Świąteczne prace.