Szkoła w Dankowicach

Historia szkolnictwa

Dankowice, wieś leżąca w Kotlinie Oświęcimskiej powstała zapewne w początkach XIV wieku. Pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły pochodzi z 1531 r. W „Acta visitationis” z roku 1598 znajdujących się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie znajduje się wzmianka o istniejącej w Dankowicach szkole parafialnej. Jej rektor, czyli nauczyciel, miał dom z ogrodem, a parafianie oprócz …

Patron Szkoły Podstawowej

Stanisław Staszic żył w latach 1755 – 1826. Wybitny mąż stanu, pisarz, filozof, przyrodnik i organizator oświaty oraz życia naukowego. Zajmował się także gospodarką. Znany był jako filantrop. Wyróżniał się wszechstronną i owocną działalnością w okresie Księstwa Warszawskiego o Królestwa Kongresowego. W 1779 roku przyjął święcenia kapłańskie. W Warszawie przebywał w latach 1788 – 1790 …

Patron Gimnazjum

Propozycja nadania patrona gimnazjum, która padła na zebraniu Towarzystwa Miłośników Dankowic, zmusiła mnie do refleksji. Czy wyróżnić w ten sposób postać z pierwszych stron gazet, której imieniem nazwano wiele ulic, placów i zakładów pracy w całej Polsce, czy też uhonorować osobę, która swą codzienną mrówczą, pełną poświęcenia pracą budowała przyszłość małej wiejskiej społeczności i która …

Archiwalna strona SP

Archiwalna strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica

Archiwalna strona Gimnazjum

Archiwalna strona Gimnazjum im. Ludmiły i Adolfa Kalicińskich w Dankowicach Strona gimnazjalna powstała w styczniu 2001 roku i przez cały czas była prezentowana w Internecie (przez 14 lat).  Autorami witryny byli nauczyciele naszego gimnazjum oraz nasi uczniowie. Obecna witryna Zespołu Szkół w Dankowicach będzie tworzona w sposób one-line przez wszystkich nauczycieli. Zapraszam wszystkich nauczycieli do współpracy. …

Nauczyciele

Szkolne Koło Towarzystwa Miłośników Dankowic