Maj 2020 archive

Prace uczniów online

Moje marzenie (czyli co zrobię, gdy skończy się epidemia? ) Kaligramy czyli zabawa z językiem angielskim. Kaligram to słowo przedstawione w postaci plastycznej,gdzie litery stanowią integralną część obrazka. Oglądający powinni domyślić się, co przedstawiane słowo oznacza po atrybutach nadanych literom.

Zmarły córki Ludmiły i Adolfa Kalicińskich, patronów dankowickiego gimnazjum

30 kwietnia, przeżywszy niemalże 100 lat, zmarła pani Janina Kalicińska, a 25 kwietnia w wieku 94 lat odeszła jej siostra Ludmiła Bandura. Dla społeczności naszej szkoły to postaci niezwykłe, ponieważ były córkami Ludmiły i Adolfa Kalicińskich, których imię w latach 2004 – 2019, jako jedyna szkoła w Polsce, nosiło nieistniejące już od roku Gimnazjum w …

Kontynuuj czytanie