Uczymy się oszczędzać z „KOS – ikiem”

Po wielu latach przerwy postanowiliśmy spróbować uczyć nasze dzieci oszczędzania w SKO, tak jak to czynili ich dziadkowie.

Od 2 lat staramy się nadać oszczędzaniu głębszy sens, odnosząc go do własnej osoby, rodziny, przyrody, najbliższego otoczenia. Nasi uczniowie oszczędzają pieniądze wpłacane regularnie na książeczki SKO. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Wilamowicach. Symbolem oszczędzania jest „KOS -ik” – ptak z wiersza Jana Brzechwy pt.”Rozrzutny wróbel”.

Uczniowie oszczędzają także środowisko zbierając plastikowe nakrętki, baterie, makulaturę oraz żołędzie. Przekazaliśmy na pomoc dla dzieci z domów dziecka „Górę grosza”.

Ubiegły rok szkolny (2014/2015) zakończyliśmy stanem konta 23.352zł (na dzień 30.04.2015r) z czego dzieci wypłaciły na wakacje 13.515zł, ale w kasie pozostało na rok szkolny 2015/2016 – 9.837zł. Jak widać, to oszczędzanie ma sens.

Odsetki od zgromadzonych oszczędności wracają do członków SKO w postaci nagród. Oszczędzający uczniowie mogą brać udział w wielu konkursach organizowanych na terenie szkoły przez opiekunów SKO oraz organizowanych przez Bank Spółdzielczy w Wilamowicach.

Szkolna Kasa Oszczędności bierze także od 2 lat udział w ogólnopolskim konkursie TalentowiSKO Banków Spółdzielczych. Ważnym narzędziem tego Programu jest strona – www.TalentowiSKO.pl – podzielona na 5 głównych sekcji. W sekcji BlogowiSKO można przeczytać o wielu ciekawych konkursach i imprezach zorganizowanych w naszej szkole dla członków SKO i nie tylko. Zapraszamy do jej odwiedzenia.

Opiekunkami SKO są Krystyna Iwańska i Mariola Sikora.

Już w pierwszych dniach września rozpoczęto 2 konkursy, które trwają od 01.09.2015r do 39.04.2016r.                               

Są to: konkurs na tytuł „Klasy z kasą” ,czyli klasę która zaoszczędzi najwięcej pieniędzy w wyżej podanym terminie oraz tytuł „Oszczędnego KOS – ika”, który otrzyma uczeń systematycznie oszczędzający ( wpłacający co najmniej raz w miesiącu ).

Uczniowie mogą dokonywać wpłaty we wtorki, czwartki i piątki. Minimalna kwota wpłaty wynosi 1zł.

Zapraszamy do oszczędzania!