Ogłaszamy wyniki konkursów plastycznych!

W październiku zostały ogłoszone konkursy plastyczne dla członków SKO. Uczniowie klas II – VI projektowali okładkę do albumu SKO, który będzie podsumowaniem pracy w tym roku szkolnym.

Do konkursu przystąpiło 29 członków SKO z klas II – VI. Wszystkie projekty były bardzo ciekawe i znalazły się na wystawie. Prace oceniali pracownicy szkoły.          

Zostało wyróżnionych 10 projektów.

Wśród nich jest Paweł Czopek kl.II „a”; Jakub Marszałek kl.II „b”; Marta Faruga       kl.II „b”; Mateusz Głąb kl.II „b”; Szymon Tkacz kl.II „b”; Zuzanna Faruga kl.II „b”; Mateusz Foltan    kl.  II „b”; Patrycja Pilarz kl.III „b”; Oliwia Małysz kl.III „b”; Natalia Pucka kl.III”b”.

Najwięcej głosów zdobył projekt Zuzanny Farugi – uczennicy kl. II „b”, który będzie okładką do naszego albumu.

Najmłodsi członkowie SKO z klas pierwszych wykonywali ilustrację do wiersza Jana Brzechwy „Rozrzutny wróbel”. W konkursie wzięło udział 34 uczniów.

Najciekawsze prace wybrane przez oceniających należą do : Patrycji Stańko        kl.I „b”; Patrycji Polak kl.I „b”; Jakuba Hadwiczaka kl.I „b”, Patryka Pieczki kl. I „b”; Kamili Jędrusiak kl. I „b”; Patrycji Barzyckiej kl. I „b”; Natalii Ćwiertni kl.I „b”; Emilii Szczerbowskiej kl.I „a”; Zuzanny Kramer kl.I „a”; Blanki Stawowczyk kl.I „a”; Marii Walaszek kl.I „a”; Barbary Liber kl.I „a”.

Spośród tych 12 prac cztery zdobyły największa liczbę punktów. Są to ilustracje wykonane przez Zuzannę Kramer kl.I „a”; Marię Walaszek kl.I „a”; Jakuba Hadwiczaka kl.I „b”; Patrycję Barzycką kl.I „b”.

Gratulujemy wyróżnionym, a wszystkim dziękujemy za pomysły i zaangażowanie. 

Font Resize
Kontrast