Spędzaj aktywnie wolny czas…

Zachęcamy członków Szkolnej Kasy Oszczędności do udziału w konkursach!

 

Wykonaj z dowolnych materiałów ciekawy portfelik na pieniądze.

 

– Napisz kilku zdaniową  wypowiedź na temat:” Komu oddałbyś swoje oszczędności?”

Prace należy oddać panią: Krystynie Iwańskiej, Marioli Sikorze do 4 marca 2016r.