SKO – I miejsce w regionie w konkursie TALENTOWISKO

Od trzech lat nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Kas Oszczędności – TALENTOWISKO – pod patronatem Banku Spółdzielczego.

Konkurs trwa od 1 września do 30 kwietnia. Ocenie podlegają:

– liczba członków SKO w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkole

– wartość zgromadzonych oszczędności w przeliczeniu na jedną osobę

– propagowanie w szkole systematycznego oszczędzania – konkursy, przedstawienia, zbiórki surowców, poszerzanie wiedzy o ekonomii

– wykonanie albumu dokumentującego wszystkie działania SKO

– pozyskiwanie pieniędzy i przekazanie na cele charytatywne.

W tym roku szkolnym udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w tym konkursie w regionie. Nagroda – 2000zł została przekazana na potrzeby szkoły. Indywidualna nagroda dla opiekunów SKO w wysokości 700zł została przekazana na zakup nagród dla członków SKO ( 350zł w tym roku szkolnym, 350zł wpłacono na zbiorczą książeczkę SKO z przeznaczeniem na nagrody w przyszłości).

Gratulujemy wszystkim oszczędzającym! Zachęcamy do aktywności w roku szkolnym 2016/2017.