Tytuł „Oszczędnego KOS – ika ” …

w roku szkolnym 2015/2016 zdobył uczeń klasy I „b” – Patryk Pieczka dokonując największej ilości wpłat w okresie od 01.09.2015r. do 30.04.2016r.

II miejsce    Edyta Podgórska   kl.I „a”   i Mateusz Przybyła  kl. I „b”

III miejsce   Kamila Jędrusiak   kl.I „b

IV miejsce  Tomasz Gałuszka   kl.I „a”   i Nikola Przewoźnik kl. I „b”

V miejsce    Laura Przewoźnik  kl.I „b”

VI miejsce   Barbara Liber         kl.I „a”

VII miejsce  Mateusz Głąb        kl.II „b”

VIII miejsce Jakub Kral     kl.I „a”, Natalia Ćwiertnia kl.I „b”, Agnieszka Głąb kl.II”b”

Tytuł „Klasy z kasą” zdobyła klasa I „b”.

II miejsce       klasa I „a”

III miejsce      klasa II „b”   

Wszyscy oszczędzający zostali nagrodzeni za swoją aktywność. Upominki na pewno przydadzą się podczas wakacji.