Podsumowanie Pól Nadziei 2016

„Dopóki czas macie, dobro czyńcie”. Takie słowa św. Pawła z Tarsu skierowano na zakończenie uroczystości podsumowującej program „Pola Nadziei 2016” do przedstawicieli szkół z terenu Bielska – Białej i powiatu bielskiego w poniedziałek 20 czerwca br. Naszą szkołę reprezentowały Joanna Jonkisz i Natalia Ciupaka, które odebrały puchar i podziękowanie dla uczniów Zespołu Szkół w Dankowicach za szczególne zaangażowanie w realizację tego ogólnopolskiego programu. Dziękujemy wszystkim, dzięki zaangażowaniu których na konto Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego mogliśmy przekazać niemalże 6 tysięcy złotych i wesprzeć w ten sposób Hospicjum im. św. Jana Pawła II (jego poświęcenie zaplanowane jest na wrzesień, a w październiku przyjęci zostaną pierwsi pacjenci).