Podsumowanie „Pól Nadziei 2017”

Zakończył się ósmy rok zaangażowania uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dankowicach w ogólnopolski program POLA NADZIEI, który na naszym terenie przebiega pod patronatem Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego i ma na celu pozyskiwanie pieniędzy na wsparcie funkcjonowania stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE
W środę 14 czerwca w bielskim kościele pw. NMP Królowej Polski miało miejsce uroczyste podsumowanie „Pól Nadziei 2017”. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych i samorządowych oraz delegacje ze szkół zgłoszonych do programu w roku szkolnym 2016/2017. Dankowickich uczniów reprezentowały gimnazjalistki: Joanna Jonkisz, Natalia Ciupaka i Karolina Polak pod opieką p. Zofii Bierońskiej. Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne odprawione pod przewodnictwem bp. Piotra Gregera.

Swoje wystąpienie biskup rozpoczął przypomnieniem, że „Pola Nadziei” to przede wszystkim akcja przypominająca o ludziach nieuleczalnie chorych, a podejmowane w jej ramach działania mają na celu budzić nadzieję, co nie jest łatwym zadaniem. Ukazał też symboliczny sens słowa „pole”. – Pole to rzeczywistość do zagospodarowania. Można je dobrze lub źle wykorzystać. Jednak problem leży nie w polu, lecz w człowieku i jego zaangażowaniu – mówił. Przywołał także postać zmarłego przed rokiem ks. Jana Kaczkowskiego, założyciela Hospicjum im. św. o. Pio w Pucku. Wspominał osobiste spotkania i rozmowy z nim podczas rekolekcji w Swarzewie k / Pucka. Przypomniał zasady, które ks. Jan uważał za najważniejsze w traktowaniu chorego. Jako najistotniejsze wskazywał podmiotowe traktowanie osoby dotkniętej chorobą, dostrzeganie w nim przede wszystkim człowieka, a nie choroby, za którą ukryty jest człowiek. – Człowiek to absolutny fundament. Prowadzimy dialog z człowiekiem, nie z chorobą. Chorobę się leczy, a z człowiekiem się rozmawia – przypominał wskazówki kapłana bp. Greger. Dodał, że od ks. Jana Kaczkowskiego, który sam był doświadczony chorobą nowotworową (żartobliwie nazywał siebie onkocelebrytą), powinniśmy się uczyć tego, iż w każdych warunkach życia można być otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Kończąc swoje wystąpienie, biskup podziękował wszystkim zebranym na uroczystości za zaangażowanie w pomoc hospicjum, prosił o modlitwę w intencji tego dzieła oraz życzył udanych wakacji, by móc podjąć kolejne działania dla dobrego zagospodarowania pola ziarnem chrześcijańskiej nadziei.

Podsumowując 13. edycję „Pól Nadziei”, pani Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego, przypomniała historię hospicjum od etapu zrodzenia się pomysłu na jego utworzenie do chwili obecnej, kiedy idea się zmaterializowała, hospicjum powstało i od minionej jesieni funkcjonuje, dając nadzieję chorym, w czym swój istotny udział mają również szkoły angażujące się w „Pola Nadziei”, pozyskujące różnymi sposobami, np. kiermaszami, przedstawieniami, kwestami, pieniądze na pomoc w pokrycie ogromnych kosztów funkcjonowania placówki, która w znacznym zakresie utrzymuje się ze środków własnych. Przedstawicielom szkół wręczono podziękowania i puchary za uczestnictwo w realizacji programu w następujących kategoriach: za udział, za zaangażowanie i za szczególne zaangażowanie. Uczniowie z Zespołu Szkół w Dankowicach znaleźli się w grupie szkół szczególnie zaangażowanych.

PODSUMOWANIE DANKOWICKICH „PÓL NADZIEI 2017”
Realizacja programu „Pola Nadziei 2017” w Dankowicach rozpoczęła się jesienią zasadzeniem cebulek żonkili przy szkole. W ciągu całego roku szkolnego podejmowano różne działania, których celem było pozyskanie pieniędzy na rzecz hospicjum, np. zorganizowano dyskotekę szkolną, kiermasze ciast, galaretek i prac ceramicznych. Najbardziej dochodowe okazały się zorganizowane wzorem poprzednich lat przy kościele parafialnym dwa kiermasze: bożonarodzeniowy (1700 zł) i wielkanocny (1820 zł), na których uczniowie sprzedawali ozdoby świąteczne wykonane przez siebie w ramach zajęć artystycznych, technicznych, ceramicznych i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Ostatnim dużym przedsięwzięciem były zorganizowane podczas XII Pikniku Rodzinnego w Ogrodach Plebańskich „Kiermasz i loteria nadziei” (1610 zł) .

Podjęte w Dankowicach w tegorocznej edycji programu działania pozwoliły przekazać na konto Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego kwotę 7261,60 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli to piękne dzieło. To dzięki ludziom dobrej woli hospicjum mogło powstać i funkcjonuje.

HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II – DZIEŁO LUDZI DOBREJ WOLI
Budowę Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku – Białej, pierwszego na terenie miasta stacjonarnego hospicjum, zainicjowała grupa społeczników, która w 2004 roku założyła Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne. Przez wiele lat gromadzili środki ze sprzedaży cegiełek, zbiórek pod kościołami, zbiórek publicznych, darowizn i Budżetu Obywatelskiego. Pierwotnym zamiarem było wybudowanie małego przyparafialnego hospicjum, jednak okazało się, że brana pod uwagę działka jest zbyt mała. W 2010 roku Urząd Miasta w Bielsku – Białej przekazał stowarzyszeniu w nieodpłatne użytkowanie budynek po byłym przedszkolu przy ul. Zdrojowej 10. Bp Tadeusz Rakoczy, ówczesny ordynariusz diecezji bielsko – żywieckiej, poświęcił działkę i wbudowano kamień węgielny. Budowę rozpoczęto we wrześniu 2010 roku. Budynek przebudowano i dostosowano do potrzeb administracyjnych, jak również dobudowano do niego nowy budynek o powierzchni ponad 2.200 m2 przygotowany na przyjęcie 28 chorych. 24 września 2016 roku zarejestrowano hospicjum. Od tamtej pory do chwili obecnej z opieki hospicyjnej przy ul. Zdrojowej 10 skorzystało ponad 80 osób.

Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne jest organizacją pożytku publicznego. Jego działalność opiera się przede wszystkim na ludziach dobrej woli i ich działalności charytatywnej, polegającej na organizowaniu akcji w celu pozyskania źródeł finansowania, tj. sprzedaż cegiełek, darowizny, zbiórki pod kościołami, zbiórki publiczne, akcja „Pola Nadziei”, 1 % podatku, kontrakt NFZ.
Celem hospicjum jest zapewnienie pomocy w leczeniu objawowym i pielęgnacji, a także wsparcie duchowe dla chorego i jego rodziny. Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku – Białej obejmuje swoją opieką chorych z rozpoznaniem (zgodnie z kontraktowaniem NFZ): choroba nowotworowa, owrzodzenie odleżynowe, niewydolność oddechowa – zaawansowana, zakażenie OUN wywołane wirusami powolnymi, choroby wywołane prze wirus HIV, układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, kardiomiopatia w okresie schyłkowym. Zgłoszenia do objęcia opieką przez Hospicjum można dokonać osobiście bądź poprzez osoby najbliższe w siedzibie placówki przy ul. Zdrojowej 10 w Bielsku – Białej.
Do przyjęcia pacjenta niezbędne są następujące dokumenty: skierowanie do objęcia opieką hospicyjną, dowód osobisty, karta zdrowia (chip), potwierdzenie ubezpieczenia, kserokopia dokumentacji z dotychczasowego przebiegu leczenia. Warunkiem objęcia opieką przez hospicjum jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego. Opieka świadczona jest bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu.
W placówce znajdują się 2 – osobowe sale chorych z elektrycznie regulowanymi łóżkami i materacami przeciwodleżynowymi, telewizorem oraz dużą łazienką przystosowaną do potrzeb chorych. Hospicjum wyposażone jest także w niezbędny, specjalistyczny sprzęt medyczny: wannę do kąpieli chorych, podnośniki pacjenta, ssaki, koncentratory tlenu, laryngoskop, wózki i chodziki.
W centralnym miejscu budynku znajduje się kaplica z relikwiami św. Jana Pawła II, ofiarowanymi przez prowincjała salwatorianów ks. Piotra Fijasa. W każdą sobotę o godz. 15.00 jest tu odprawiana msza święta, w której może uczestniczyć każdy.