95 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dla upamiętnienia 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Towarzystwo Miłośników Dankowic przy współpracy z Przedszkolem Publicznym i Zespołem Szkół w Dankowicach zorganizowało miejscowe obchody naszego najważniejszego święta narodowego. Wspólnie z mieszkańcami Dankowic uczestniczył w nich Burmistrz Wilamowic pan Marian Trela.
Przy udziale pocztów sztandarowych górników, strażaków, sportowców, szkoły podstawowej i gimnazjum o godz. 1600 w kościele parafialnym odprawiono mszę św. w intencji ojczyzny. Homilię wygłosił ks. proboszcz Józef Jakubiec.
O godz. 1700 w sali OSP rozpoczęła się okolicznościowa akademia prowadzona przez p. Tadeusza Kozieła. Jako pierwsze wystąpiły dzieci przedszkolne przygotowane przez p. Danutę Wiercigroch. Następnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. W ich wykonaniu można było usłyszeć pieśni i wiersze o tematyce patriotycznej oraz zobaczyć tańce: trojaka, krakowiaka i poloneza. Ta część programu przygotowana została przez panie: Małgorzatę Obstarczyk, Annę Danek, Agnieszkę Ślósarczyk i Danutę Furczyk. Dekorację wykonała
p. Agnieszka Berezowska. Zaprezentowały się także laureatki szkolnego etapu Konkursu Pieśni Patriotycznej: Zuzanna Kopecka (szkoła podstawowa) i Angelika Waligóra (gimnazjum) oraz laureat
I miejsca organizowanego przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku – Białej XIX Konkursu Recytatorskiego ,,Chrześcijańskie korzenie literatury polskiej” Paweł Błaszczak, uczeń kl. III dankowickiego gimnazjum .
Głos zabrał również sołtys Dankowic pan Tadeusz Grzywa. Podziękował przedstawicielce Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka p. Jadwidze Piłot za działalność tej obchodzącej niedawno 45 – lecie istnienia organizacji.
Słowa podziękowania pan sołtys skierował również do p.Władysława Markiela, prezentując wcześniej najważniejsze wydarzenia z życia 93 – letniego mieszkańca Dankowic. – Przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął pracę w KWK Brzeszcze. Podczas okupacji był łącznikiem pomiędzy grupami antyhitlerowskimi działającymi na terenie Dankowic i Bestwinki. Po przesłuchaniu w kopalni przez gestapo w obawie o życie opuścił pracę i zaczął się ukrywać. Bez dokumentów trafił do rodziny w Krakowie, gdzie podczas kontroli mieszkania został zatrzymany i przesłuchany. rodziny wyrobił nowe dokumenty i został skierowany do pracy w Niemczech. Po zakończeniu wojny pracował w KWK Brzeszcze, potem w kopalni Sośnica w Gliwicach, a następnie aż do emerytury w Centrali Zbytu Węgla w Katowicach. Mając na uwadze rozwój naszej miejscowości, udzielał się społecznie w Klubie Sportowym Pasjonat, Ochotniczej Straży Pożarnej, Kółku Rolniczym, działał w komitecie gazyfikacji wsi, angażował się w budowę wiejskiej sieci wodociągowej, przyczynił się do wybudowania nowej szkoły podstawowej. Jako emeryt przez dwie kadencje był radnym Gminy Wilamowice – przypomniał pan sołtys.
Z okazji Święta Niepodległości rodzice, uczniowie i nauczyciele dankowickiego gimnazjum po raz drugi przeprowadzili akcję „Fasola niepodległości”. Białe ziarenka z czerwonym znakiem
w kształcie orła w koronie wraz z przesłaniem niepodległości rozprowadzane były w niedzielę 10 listopada wśród mieszkańców Starej Wsi.