VIII Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

2 kwietnia minęło 8 lat od śmierci bł. Jana Pawła II. Dla upamiętnienia tej rocznicy, a także przybliżenia kolejnym rocznikom uczniów postać papieża Polaka 11. 04 w dankowickim gimnazjum odbył się VIII Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.
Jury w składzie: ks. proboszcz Józef Jakubiec, dyrektor szkoły Dorota Foltan oraz organizatorki konkursu: Sylwia Matusiak – Śledź i Zofia Bierońska oceniało dwuosobowe reprezentacje poszczególnych klas. Pozostali uczniowie zasiadali na widowni. Spotkanie miało więc charakter lekcji wychowawczej umożliwiającej zapoznanie się z biografią i nauczaniem Jana Pawła II.
Budujące jest to, że zawodnicy bardzo dobrze przygotowali się do uczestnictwa w konkursie, który miał niezwykle emocjonujący przebieg, szczególnie w jego końcowym etapie, kiedy toczyły się zmagania o miejsce w pierwszej trójce. Rozstrzygające okazało się dopiero ostatnie z przygotowanego zestawu pytanie.
Zwycięstwo w pięknym stylu wywalczyła reprezentacja kl. II A: Natalia Sobik i Łukasz Borys. II miejsce zajęły uczennice kl. III B: Magdalena Jonkisz i Mirella Tomaszczyk, a miejsce III – Klaudia Stanclik i Justyna Danielczyk z kl. II B.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy zmagań pamiątkowe drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców Gimnazjum.