Powrót do Erasmus+ rok 2016-2018

Informacje o projekcie

Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Typ akcji: KA219 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół

Konkurs wniosków:  2016r.

Runda selekcyjna: 1

Rozpoczęcie projektu: 01/09/2016

Zakończenie projektu: 31/08/2018

Dane identyfikacyjne projektu:

Numer identyfikacyjny partnerstwa: 2016-1-HU01-KA219-022931

Umowa finansowa nr:  2016-1-HU01-KA219-022931_3

Tytuł projektu:  A barátságtól az egymástól való tanulásig. Kisújszállás és Pisarzowice középiskoláinak új típusú együttműködése az oktatás fejlesztése érdekében.

Akronim projektu: A barátságtól az egymástól való tanulásig.

Główne cele projektu: Wymiana praktyk

 

Zestawienie uczestniczących organizacji:

  • Organizacja wnioskująca: Zespół Szkół w Dankowicach,  Polska
  • Organizacja partnerska: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach, Polska
  • Organizacja partnerska: Zespół Szkół w Wilamowicach, Polska
  • Organizacja partnerska: Móricz Zsigmond Református Kollégium, Węgry

 

 

Dankowice, 26.06.2017.

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
„OD PRZYJAŹNI DO WZAJEMNEJ NAUKI”
ZA ROK SZKOLNY 2016/2017.

Obecni: dyrektor Dorota Foltan, koordynator projektu Eliza Szary, opiekun Agnieszka Berezowska, Uczniowie: Zofia Berezowska, Natalia Ciupaka, Adrianna Drabek, Joanna Jonkisz, Maja Juras, Karolina Wyrobek, Jakub Szary
Nieobecni: Izabella Matlak, Szymon Ochman

1. Podsumowanie pracy wykonanej w ramach projektu w roku szkolnym 2016/17:
POLSKA (wrzesień-grudzień 2016):
wybór uczniów biorących udział w projekcie
zakup materiałów do wyrobu produktów
przygotowanie produktów do sprzedaży
zdobycie sponsorów
sprzedaż produktów na kiermaszach
przygotowanie CV, listów motywacyjnych uczestników (w języku angielskim) oraz logo firmy
przygotowanie banerów, naklejek na produkty oraz plakatów reklamujących firmę
WĘGRY (11-17.12.2016):
założenie firmy Honey House w Kisujszallas
nawiązanie współpracy z firmami węgierskimi
sprzedaż produktów na targach młodzieżowych w Budapeszcie
udział w Targach Adwentowych w Budapeszcie i Debreczynie
zawarcie znajomości międzynarodowych
poznanie kultury oraz regionalnych węgierskich potraw
zwiedzanie Kisujszallas, Budapesztu i Debreczyna
pogłębianie umiejętności komunikacji w języku angielskim podczas konwersacji oraz udział w grach i zabawach integracyjnych
POLSKA (luty-czerwiec 2017)
przyjazd Węgrów do Polski, goszczenie węgierskich przedstawicieli w gminie Wilamowice
pogłębianie wiedzy o przedsiębiorczości, biznesie i prowadzeniu firmy podczas spotkań z profesjonalistami
pogłębianie umiejętności komunikacji w języku angielskim podczas konwersacji oraz udział w grach i zabawach integracyjnych
sprzedaż produktów firmowych na targach w Wilamowicach i w Bielsku-Białej
pogłębianie znajomości zawartych w grudniu
rozwijanie kreatywności i umiejętności współpracy w grupie podczas warsztatów tanecznych, krawieckich i kreowania mody, ceramicznych oraz poligraficznych
produkcja pamiątkowych kalendarzy oraz wyrobów ceramicznych
organizacja Dnia Przyjaźni Węgiersko-Polskiej (nauka o kulturze, historii, tradycjach, kuchni Węgier)
2. Rozwiązanie firmy Honey House