Powrót do Rok szkolny 2018/2019

I Sesja SU

I Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice w roku szkolnym 2018/2019

Poznajmy się” taki tytuł nosiła pierwsza sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice, w roku szkolnym 2018/2019, która odbyła się 1października 2018r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach.

        W sesji aktywnie uczestniczyli delegaci szkół podstawowych oraz ostatnich klas gimnazjów z całej gminy, którzy zostali demokratycznie wybrani przez uczniów w wyborach samorządowych. Wraz z członkami na obrady Sejmiku Uczniowskiego przybyli opiekunowie-nauczyciele, którzy również zostali demokratycznie wybrani przez dzieci i młodzież, a także Pani Mariola Dylewska-Mitoraj i Pani Barbara Mynarska – przedstawicielki dyrektorów szkół. Gościem sesji był Sekretarz Gminy Wilamowice Pan Andrzej Kołtun, który reprezentował Burmistrza Wilamowic Pana Mariana Trelę.

      Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice, Pani Bożena Sobocińska, która była inicjatorką powstania Sejmiku Uczniowskiego, przywitała przybyłych gości, delegatów szkół oraz opiekunów i gości. Następnie Pan Andrzej Kołtun Sekretarz Gminy Wilamowice, w niezwykle serdeczny sposób przywitał się z uczestnikami obrad, po czym pogratulował wyboru na delegatów Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice. Życzył delegatom sejmiku owocnej pracy w czasie obrad, ponadto opowiedział o zbliżających się wyborach samorządowych. Zachęcił, aby delegaci zachęcili swoich rodziców, dziadków i sąsiadów do czynnego skorzystania z prawa wyborczego w dniu 21 października 2018r.
W kolejnej części sesji przedstawiono cel działalności Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice, logo sejmiku, a także informacje organizacyjne. Następnie przedstawiono krótką relację z zeszłorocznej działalności Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice.

         W drugiej części spotkania skupiono się na planie działalności sejmiku na rok szkolny 2018/2019, który przedstawia się następująco:

         Następnym punktem sesji był wybór Zarządu Sejmiku. Wybrano Zarząd Sejmiku Uczniowskiego, na którego czele stanął Prezes Dominik Wojtacha ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi oraz Wiceprezesi: Karolina Polak z Gimnazjum w Dankowicach, Natalia Olearczyk ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, Mateusz Adamus z Gimnazjum w Wilamowicach oraz Łukasz Dawidziuk ze Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach, wybrano także lidera Rady Juniorów, którym została Niamh O’Rourke ze Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach, i lidera Rady Seniorów, którym została Julia Wojtacha ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.

       

Gratulujemy delegatom i życzymy młodzieżowym działaczom wielu wspólnych przedsięwzięć, integracji, ciekawych inicjatyw oraz realizowania pasji i zainteresowań, rodzenia się przyjaźni, a także zdobywania umiejętności i postaw aktywnych uczestników społeczeństwa obywatelskiego.
Na zakończenie sesji delegaci otrzymali koszulki z logo sejmiku oraz butony, a także wręczono zaproszenia na Dzień Edukacji Narodowej zarządowi Sejmiku Uczniowskiego oraz omówiono propozycję wyjazdu studyjnego Sejmiku Uczniowskiego.

Tekst i foto – Anna Góra –inspektor ZOSIP