Czyste powietrze

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród pracowników szkoły koordynatora, którego zadaniem jest m.in. regularne sprawdzanie jakości powietrza dla rejonu szkoły sprawdzając czujnik czystości powietrza umieszczony na budynku Szkoły Podstawowej w Dankowicach i na stronie: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

ZAKRES DZIAŁAŃ W PRZYPADKU ZWIĘKSZONEJ EMISJI SMOGU:
W CZASIE WYSTĘPUJĄCEJ EMISJI SMOGU NALEŻY:

  1. Poziom mały (kolor zielony) – przebywać poza budynkiem szkoły
    możliwie najczęściej.
  2. Poziom I (kolor żółty) – skrócić czas pobytu dzieci w terenie oraz ograniczyć aktywność fizyczną wymagającą wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni.
  3. Poziom II (kolor pomarańczowy) – ograniczyć wyjścia poza obręb pomieszczeń zamkniętych.
  4. Poziom III (kolor czerwony) – maksymalnie unikać przebywania na otwartej przestrzeni, w budynku szkoły zamknąć okna w klasach i na korytarzach oraz nie podejmować działań wymagających dużego wysiłku fizycznego. W budynku szkoły zamknąć okna w klasach i na korytarzach oraz nie podejmować działań wymagających dużego wysiłku fizycznego.