Powrót do Budowa sali gimnastycznej

Sala sportowa dla Dankowic

Foto: Materiały projektanta

Długo wyczekiwana inwestycja budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym realizowana jest w Dankowicach.

Nowy obiekt powstaje przy Szkole Podstawowej, czyli w miejscu, gdzie do tej pory funkcjonowała mocno wysłużona już sala gimnastyczna. Projektowana sala w Dankowicach będzie miała wymiary ok. 46 na 25 m, powierzchnia użytkowa wyniesie 1,327 tys. mkw. Na parterze dwukondygnacyjnego budynku znajdzie się sala gimnastyczna, magazyn sprzętu sportowego, węzły sanitarne wraz z toaletami, pomieszczenie gospodarcze, pokój instruktorów oraz szatnie.

Piętro, poza prowadzącą na nie klatką schodową, wyposażone zostanie w sale tematyczną i rytmiki, magazyn na sprzęt oraz węzły sanitarne. W ramach zadania przewidziano ponadto wykończenie wnętrz, niezbędne roboty elewacyjne i instalacyjne, a także zagospodarowanie terenu w okolicy budynku.
Z uwagi na szeroki zakres prac budowa sali w Dankowicach zakończy się w pierwszej połowie 2020 r. Inwestycja pochłonie środki rzędu blisko 5 mln zł, przy czym blisko połowę zagwarantowano z budżetu Gminy Wilamowice. Na pozostałą część składają się uzyskane dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Marian Trela,
burmistrz Wilamowic:

Działania na rzecz poprawy bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie naszej gminy prowadzimy systematycznie każdego roku. Przeznaczamy w tym celu znaczne środki z własnego budżetu, mając świadomość tego, jak wielkie znaczenie ma tworzenie młodemu pokoleniu komfortowych warunków do fizycznej aktywności w różnych formach.

Dotychczasowa sala w Dankowicach była już zbyt mała w stosunku do potrzeb dzieci i młodzieży, garnących się do uprawiania sportu w tym sołectwie. Obok szkoły jest wprawdzie boisko, z którego chętnie korzystają, ale zimą nie ma tu możliwości zabezpieczenia wszystkich potrzeb w zakresie sportu. Stąd nasze usilne starania, aby zgromadzić niezbędne środki na budowę nowoczesnego obiektu i szeroko zakrojoną inwestycję możliwie szybko zrealizować.