Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego rok szkolny 2020/2021:

PRZEWODNICZĄCY Oskar K. 8b

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Wojciech B. 4a

SEKRETARZ Julia G. 8a

SEKRETARZ Dawid M. 4a

Życzymy sukcesów w realizacji planów, mnóstwa drobnych, jak i wzniosłych przedsięwzięć i cennych doświadczeń ❤️👏💪

Wybory do Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice

Drogą internetową udało się wyłonić delegatów do Sejmiku Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. Aby był on szczęśliwy i pełen nowych odkryć, wyzwań i doświadczeń ❤️👏💪

Przedstawiciele 4-6

Dominik P. 4a

Dawid M. 4a

Patrycja P. 6b

Przedstawiciele 7-8

Sebastian Z. 7b

Julia G. 8a

Oliwia M. 8b

Wybory do Sejmiku i Samorządu Uczniowskiego

Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego:

4a Wojciech B., Dawid M.

4b: Filip P., Kinga W.

6a: Edyta P., Mikołaj Ć.

6b: Jan P.

7a: Amelia Ś.

7b: Jakub M.

8a: Julia G., Monika S.

8b: Oskar K., Wiktoria K.

Kandydaci do Sejmiku Uczniowskiego:

4a: Dawid M., Dominik P.

4b: Filip P., Kinga W.

6a: Mikołaj Ć.

6b: Patrycja P.

7a: Matylda M., Nina D.

7b: Sebastian Z.

8a: Julia G., Monika S.

8b: Oliwia M.

Powszechny Spis Rolny

Szanowni Państwo

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.)
na terytorium Polski przeprowadzany jest

Powszechny Spis Rolny 2020

Udział w spisie jest obowiązkowy

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

  • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji,
    dostępnej pod adresem https://spisrolny.gov.pl
  • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie mogą się spisać samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Kontakt bezpośredni z rachmistrzem będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną.

Bezpieczeństwo danych spisowych

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Wszystkie zebrane od respondentów dane objęte są tajemnicą statystyczną.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zachęcamy do włączenia się w popularyzację Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Uroczyste otwarcie hali sportowej

I nastał ten długo oczekiwany dzień. Szczęśliwie doczekaliśmy otwarcia hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dankowicach. Wydarzenie to było szczególne i ważne nie tylko dla pracowników i uczniów naszej szkoły, ale także dla całej społeczności. Wysiłkiem wspaniałych ludzi, latami starań i zabiegań, nadszedł długo wyczekiwany moment, kiedy to możemy cieszyć się piękną halą gimnastyczną, która z pewnością będzie dumą dla Dankowic, inspiracją i motywacją dla mieszkańców i uczniów.

Pamięcią sięgamy niedaleko, budowie sali towarzyszyły niemałe emocje. Najpierw cieszyliśmy się z powodu pomyślnego zatwierdzenia projektu i inwestycji, następnie obserwowaliśmy etap za etapem, gdy stara, wysłużona sala gimnastyczna była burzona, aby w miejsce starego powstał pustak za pustakiem, nowy gmach. Następnie wykończenie i ten trudny czas, kiedy mimo że chcieliśmy, nie mogliśmy otworzyć pięknej części budynku i z niej korzystać. Przez cały ten okres, warto wspomnieć, że Burmistrz Wilamowic i Dyrekcja wraz z nauczycielami wychowania fizycznego, z całych sił starali się zapewnić uczniom „czasowy zamiennik” sali. Lekcje organizowane były w naprawdę trudnych warunkach, były zewnętrzne aktyności, spacery z kijkami, różnorodne formy, których nie sposób wszystkich wymienić i wyjazdy na basen, na salę gimnastyczną w Starej Wsi (także dzięki uprzejmości tamtejszej Dyrekcji). Realizacja podstawy programowej była możliwa dzięki środkom przekazanym przez Pana Burmistrza na te cele. Tułaczka została w szybkim tempie wynagrodzona wielkim parkietem, gdzie można już swobodnie i bezpiecznie ćwiczyć i korzystać z wszystkich możliwości hali.

1 września, w skromnej formie udało się uroczyście otworzyć halę gimnastyczną. Niemniej jednak, zgodnie z reżimem sanitarnym, nie mogliśmy zaprosić wszystkich gości, nie mogliśmy także zaprosić wszystkich uczniów, by celebrowali tę historyczną chwilę. Ale i tak łezka w oku i duma w piersi sprawiły, że radość z hali wzbiła się ponadto wszystko, co trudne.

Gospodarz hali, Pani Dyrektor Dorota Foltan, uroczyście przywitała przybyłych gości. A byli to:

Pan Marian Trela, Burmistrz Wilamowic

Pan Jan Widera, Prezes Stadionu Śląskiego

Pan Stanisław Gawlik, Zastępca Burmistrza Gminy Wilamowice

Pani Dorota Nikiel, Członek Zarządu Powiatu Bielskiego

Pan Jerzy Kubik, Radny Powiatu Bielskiego

Pan Andrzej Kołtun, Sekretarz Gminy Wilamowice

Pan Andrzej Sadlok, Prezes Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS i Prezes LKS „Pasjonat”

Pani Stanisława Kudłacik, Przewodnicząca Rady Gminy

Ksiądz Proboszcz Józef Jakubiec

Wikary Ireneusz Bargieł

Pan Piotr Kozieł, Członek Zarządu i Przedstawiciel OSP Dankowice

Pan Łukasz Chmiel, Inspektor Nadzoru

Członkowie Rady Gminy Wilamowice:

Pani Agata Wróblewska,

Pan Stanisław Faruga,

Pan Tomasz Schneider,

Pan Rafał Rogala,

Pani Urszula Kucharska,

Pan Marek Jekiełek,

Pan Bogdan Grzech,

Pan Marian Rozner;

Pan Henryk i Pani Beata Jurczakowie, Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Jurczak”

Pani Monika Wójcicka, Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Jurczak”

Pani Dorota Ćwiertnia, Dyrektor ZSP w Starej Wsi

Pani Mariola Dylewska-Mitoraj, Dyrektor ZSP w Wilamowicach

Pani Lidia Dziubek, Dyrektor SP w Pisarzowicach

Pani Grażyna Jurasz, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach

Pan Maciej Żarski, Dyrektor ZSP w Hecznarowicach

Pani Maria Berezowska, emerytowany Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dankowicach

Pan Aleksander Nowak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach

Pan Kazimierz Kamiński, Prezes Towarzystwa Miłośników Dankowic

Pani Anna Ślosarczyk, Przewodnicząca Rady Rodziców

Pan Jarosław Jesionka, redaktor miesięcznika „Mój Powiat”

Pani Dyrektor wyrazy wdzięczności kierowała do wszystkich osób, bez których inwestycja nie zostałaby pomyślnie zrealizowana: zarówno dla promotorów, jak i głównych wykonawców. Wszyscy troszczyli się o to, by hala powstała zgodnie z najwyższymi wymogami budowlanymi i jakościowymi. Wdzięczność wyrażona została nie tylko pięknymi słowami. Zostały także wręczone statuetki i dyplomy.

Szczególne podziękowania należą się Panu Burmistrzowi Wilamowic Marianowi Treli, Panu Janowi Widerze Prezesowi Stadionu Śląskiego, Radzie Miejskiej Gminy Wilamowice oraz Panu Andrzejowi Sadlokowi Prezesowi Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.

Uroczystego poświęcenia nowego obiektu dokonał ksiądz proboszcz Józef Jakubiec. Odtąd hala będzie służyć ludziom na pożytek, a dobry Bóg będzie czuwał nad bezpieczeństwem użytkowników.

Zaproszeni goście zabrali głos wyrażając dumę, wdzięczność i nadzieję, że hala przysłuży się do wzrostu zainteresowania aktywnością sportową wśród mieszkańców gminy.

Na zakończenie uczennice Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Pani Agnieszki Ślósarczyk i Pana Tomasza Drewniaka przestawiły krótki program artystyczny, po którym nastąpiło zwiedzanie budynku.

Pragnę dodać, że dobudowana część hali gimnastycznej zawiera nie tylko piękną halę, ale także całą infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie zajęć w mniejszych pomieszczeniach, toalety, szatnie, salę lekcyjną, tzw. salę lustrzaną i balkon widokowy. Bardzo jesteśmy z niej dumni i wdzięczni, że powstała. Dziękujemy.

Prace uczniów

Rok szkolny dobiega końca – jakże inny niż wszystkie do tej pory. Uczniowie i nauczyciele pracowali głównie w swoich domach na tegoroczne świadectwa korzystając z nowoczesnych mediów. Artystyczne talenty prezentowane zwykle w różnych miejscach w szkole znajdują wyraz tutaj.

Mój ulubiony przyjaciel z bajki

Moje wymarzone wakacje

Ja i moja rodzina

Życzenia dla Dzieci

Życzenia dla Dzieci

Prace uczniów online

Moje marzenie (czyli co zrobię, gdy skończy się epidemia? )

Kaligramy czyli zabawa z językiem angielskim.

Kaligram to słowo przedstawione w postaci plastycznej,
gdzie litery stanowią integralną część obrazka. Oglądający powinni domyślić się, co przedstawiane słowo oznacza po atrybutach nadanych literom.

Zmarły córki Ludmiły i Adolfa Kalicińskich, patronów dankowickiego gimnazjum

30 kwietnia, przeżywszy niemalże 100 lat, zmarła pani Janina Kalicińska, a 25 kwietnia w wieku 94 lat odeszła jej siostra Ludmiła Bandura. Dla społeczności naszej szkoły to postaci niezwykłe, ponieważ były córkami Ludmiły i Adolfa Kalicińskich, których imię w latach 2004 – 2019, jako jedyna szkoła w Polsce, nosiło nieistniejące już od roku Gimnazjum w Dankowicach. Niezwykle cenną pamiątką, jaka szkole pozostała, są stroje krakowskie ufundowane właśnie przez panie Janinę i Ludmiłę. We wrześniu 2004 r. ówcześni gimnazjaliści mieli okazję spotkać się z obiema paniami, posłuchać opowieści o ich rodzicach, prowadzonej przez nich działalności, wspomnień związanych z latami spędzonymi w Dankowicach. Ta niezapomniana lekcja historii poprzedzała i przygotowywała do kolejnego ważnego wydarzenia z udziałem pań Kalicińskich, jakie miało miejsce 23.10.2004 roku, kiedy to odbyła się uroczystość nadania imienia gimnazjum. Było to przeżycie wyjątkowe, zarówno dla społeczności szkolnej, jak i dla córek państwa Kalicińskich. Pani Janina w wygłoszonym wtedy przemówieniu w sposób szczególny zwróciła się do uczniów, by starali się swoje obowiązki wykonywać odpowiedzialnie, z pasją, wielkim sercem i świadomością, że patrzy na nich nie tylko Polska, ale też cała Europa. – To od Was, kochana młodzieży, zależy przyszłość naszej Polski. I my, odchodząca powoli generacja, wierzymy, że dzięki Wam Polska będzie wilka i potężna – powiedziała.