Spotkanie z p. Andrzejem Sadlokiem

W ostatni przedświąteczny piątek 18 grudnia 2015 r. w ramach lekcji wychowawczej uczniowie kl. III a spotkali się z panem Andrzejem Sadlokiem. Prezes obchodzącego 70 – lecie Ludowego Klubu Sportowego Pasjonat Dankowice zaprosił młodzież do siedziby klubu. Spotkanie odbyło się w miejscu szczególnym: Sali Tradycji i Motywacji, gdzie zgromadzona jest imponująca ilość pucharów i pamiątek związanych z działalnością sportową dankowickiego klubu, o której opowiadał p. Sadlok, prezes klubu od 1975 roku do chwili obecnej, co wywarło na uczniach duże wrażenie. Świadczyć o tym może pytanie jednego z nich: „Jak to jest, że poprzedni prezesi sprawowali tę funkcję przez kilka lat, a pan już 40 lat?”. Zapytany wyjaśnił, że sprawuje tę funkcję, ponieważ taki jest wynik wyborów, a ponadto pełni tę funkcję społecznie, co wzbudziło uznanie i podziw uczniów. Mówił także o znaczeniu sportu w życiu człowieka oraz o tym, co w życiu jest ważne, jak postępować, by zapracować na sukces. – Ważna jest mądra głowa, dobre serce i pracowite ręce – powiedział. Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał publikację jubileuszową, dzięki czemu może poszerzyć swoją wiedzę na temat LKS Pasjonat.