„ Książki naszych marzeń”

Jednym z priorytetów dydaktyczno-wychowawczych szkoły jest wykształcenie i wychowanie dziecka na światłego, wrażliwego i oczytanego człowieka.  W celu osiągnięcia tych zamierzeń  Zespół Szkół w Dankowicach włączył się w projekt ogólnopolski „ Książki naszych marzeń” mający na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Dankowicach otrzymała dotację na zakup ,,Książek marzeń” wybranych przez uczniów w drodze rozmów okazjonalnych oraz ankiet.

W dniu 15 grudnia 2015 roku książki wzbogaciły zasób biblioteki i są chętnie wypożyczane przez uczniów.

W rozwijaniu zainteresowań czytelniczych fundamentalną i doniosą rolę odgrywają rodzice, którzy dzięki codziennemu głośnemu czytaniu dziecku – ,,już od kołyski” wzmacniają więź emocjonalną, wzajemne zaufanie, a przede wszystkim uczą kompetencji językowych. O tym, jak ważkie i istotne jest to zadanie informuje list Ireny Koźmińskiej – Prezes Fundacji ,,Cała Polska czyta dzieciom ‘’ skierowany do  rodziców.

List został zaprezentowany  dnia  21. 01 . 2016 r. na zebraniu ogólnym rodziców oraz na gazetce tematycznej Szkoły Podstawowej w Dankowicach.