I Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice

„Poznajmy się” pod takim hasłem przebiegała pierwsza sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice, która odbyła się 27 września 2016r, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach. Gościem sesji był: Sekretarz Gminy Wilamowice Pan Andrzej Kołtun.

W sesji aktywnie uczestniczyli delegaci szkół podstawowych oraz gimnazjów z całej gminy, którzy zostali wybrani przez uczniów w wyborach samorządowych w swoich szkołach. Wraz z członkami na obrady Sejmiku Uczniowskiego przybyli opiekunowie-nauczyciele, którzy również zostali wybrani przez dzieci i młodzież w wyborach.

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice, Bożena Sobocińska, która jest inicjatorką powstania Sejmiku Uczniowskiego, przywitała przybyłych gości, delegatów szkół oraz opiekunów, po czym oddała głos Panu Andrzejowi Kołtunowi. Sekretarz Gminy Wilamowice, w niezwykle serdeczny sposób przywitał się z uczestnikami obrad, po czym pogratulował wyboru oraz tego, że znaleźli się w składzie Sejmiku. Życzył delegatom sejmiku owocnej pracy w czasie obrad. Na zakończenie pierwszej części spotkania zostały wręczone koszulki oraz buttony z logo Sejmiku Uczniowskiego, a także wykonano pamiątkową fotografię. W drugiej części spotkania skupiono się na planie działalności sejmiku na rok szkolny 2016/2017, który przedstawia się następująco:

 

 

Data Temat Miejsce Osoba odpowiedzialna
27 wrzesień Poznajmy się M-GOK B. Sobocińska
14 październik Dzień Edukacji Narodowej M-GOK Natalia Mączka – Prezes Sejmiku
24 październik Jubileusz

1050 rocznica Chrztu Polskiego

Rok Henryka Sienkiewicza. Książki

SP Stara Wieś Katarzyna Markiel
23 listopad Wiemy więcej o polityce i polskim Parlamencie.

Zasady działania samorzadu terytorialnego w Polsce.

Gimnazjum

w Dankowicach

Joanna Jonkisz
12 grudzień Tradycje kulinarne w Polsce. Szkoła Podstawowa

w Pisarzowicach

Dawid Hałat
24 luty Problemy dzieci i młodzieży i ich rozwiązywanie.

Sport i taniec.

Szkoła Podstawowa

w Hecznarowicach

Niamh O’Rourke
23 marzec Pierwsza pomoc przedmedyczna. Gimnazjum

w Wilamowicach

Barbara Kowalska
25 kwiecień Podróże kształcą, czyli poznawanie Małej Ojczyzny i Świata. Gimnazjum

w Pisarzowicach

Natalia Mączka
29 maja Zwierzęta Szkoła Podstawowa

w Dankowicach

Adrian Matusik
14 czerwiec Pojęcie tolerancji, pomoc osobom potrzebującym. Szkoła Podstawowa w Wilamowicach Oliwia Krywult

 

Następnym punktem sesji był wybór Zarządu Sejmiku. Wybrano Zarząd Sejmiku Uczniowskiego, na którego czele stanęła Prezes Natalia Mączka z Gimnazjum w Pisarzowicach. I Wiceprezesem została Barbara Kowalska z Gimnazjum w Wilamowicach, a II Wiceprezesem Oliwia Krywult ze Szkoły Podstawowej w Wilamowicach. Pozostali członkowie zarządu to: Adrian Matusik, Niamh O’Rourke, Dawid Hałat, Katarzyna Markiel, Joanna Jonkisz.

Życzymy młodzieżowym działaczom wielu wspólnych przedsięwzięć, integracji, ciekawych inicjatyw oraz realizowania pasji i zainteresowań, rodzenia się przyjaźni, a także zdobywania umiejętności i postaw aktywnych uczestników społeczeństwa obywatelskiego.

Anna Góra

ZOSiP W-ce