Podsumowanie Roku Sienkiewicza

                                                „Czytając Sienkiewicza……”

 

Rok 2016 uchwałą Senatu Rzeczypospolitej ustanowiono rokiem Henryka Sienkiewicza w dowód uznania pisarza za wybitną, ponadczasową twórczość, publicystykę i działalność społeczną.

Wiele instytucji kulturalno-oświatowych oraz szkół podjęło działania propagujące twórczość pisarza.

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Dankowicach włączyła się również w kampanię mającą na celu zapoznanie uczniów z twórczością pisarza organizując w listopadzie między innymi „kwadrans czytelniczy” połączony z wystawą prezencyjną jego dzieł oraz konkurs plastyczny w klasie 5.

Ekspozycja ukazała zwiedzającym bogactwo i wszechstronność tematyczną spuścizny literackiej autora „Trylogii”.

Uczniowie mieli możliwość poznać różne wydania jego utworów, bogato lub mniej ilustrowane oraz wybrać do głośnego czytania fragment ulubionego dzieła.

W spotkaniu czytelniczym wzięło udział 16 uczniów klasy 6. Młodzież z entuzjazmem czytała „barwne” opisy przyrody oraz przygód i perypetii bohaterów, rozwiązywała krzyżówki oraz rebusy w temacie „Sienkiewicz i jego dzieła”.

Na zakończenie spotkania odbyła się prezentacja multimedialna o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz adaptacjach filmowych jego dzieł.

 

Bernadeta Pieczka

 

,, My wszyscy z niego”

 

W związku z tym, że rok 2016 został ogłoszony Rokiem Sienkiewicza, grupa młodzieży                  z gimnazjum w Dankowicach postanowiła zorganizować akademię, aby przybliżyć swoim rówieśnikom oraz młodszym kolegom ze szkoły podstawowej postać pierwszego polskiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie zostali zapoznani z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza podczas krótkiej prezentacji multimedialnej. To był dopiero początek! Po niej  na scenę wkroczyli nasi młodzi aktorzy, którzy zaprezentowali pokaz swoich talentów.

O swoim życiu opowiadał sam Sienkiewicz, w którego postać fantastycznie wcielił się Jakub Szary. Za nim na scenę wkroczyła matka pisarza- majestatyczna- Zuzia Hudzik.

Informacje dotyczące naszego Noblisty przekazywały również dwie narratorki, które świetnie wywiązały się ze swojego zadania. Były to- Ilona Mynarska i Asia Jonkisz.

Mogliśmy zobaczyć Skawińskiego (w tej roli niezastąpiony Szymon Nycz)-bohatera Latarnika  podczas czytania ,,Inwokacji” Adama Mickiewicza.

Następnie kolej przyszła na postaci znane Polakom z ,,Trylogii”. Wywarły one duże wrażenie na widzach. Ujrzeliśmy całą ich plejadę. Pojawili się: Onufry Zagłoba (Maja Juras), Longinus Podbipięta (Szymon Ochman), Jan Skrzetuski ze swoją ukochaną Heleną (Mikołaj Pilek i Julka Halik), Oleńka Bilewiczówna (Natalia Pieczka), Bohun – nieszczęśliwie zakochany w Helenie (Nikodem Kądziołka). Wspaniałe stroje z  epoki, świetna charakteryzacja i profesjonalne zachowanie artystów wzbudziły podziw oglądających.

Spore wrażenie wywarł także pojedynek Michała Wołodyjowskiego z Kmicicem                               (w rolach walczących ze sobą rycerzy-fantastyczni: Dawid Machajski i Jędrzej Żurek)).

Po tej ekscytującej walce przyszedł czas na niezwykle wzruszające sceny z ,,Krzyżaków”. Pierwsza z nich to moment, w którym okrutnie okaleczony Jurand (tu- niesamowity Kamil Witek) przebacza swojemu oprawcy- Zygfrydowi de Lowe (świetna- Iza Matlak). Towarzyszą temu wydarzeniu Jagienka (piękna Karolina Wyrobek), ksiądz Kaleb- wzruszający Patryk Englart oraz wierny sługa właściciela Spychowa- Tolima (przekonujący Szymon Nycz).

Druga z nich to ostatnie chwile jedynej i ukochanej córki Juranda – Danusi (w tej roli wspaniała, poruszająca Ania Horodeńska). Przy jej noszach widzimy wiernego, zakochanego w niej Zbyszka, który odnalazł ukochaną (Zuzia Kopecka bardzo dobrze poradziła sobie                    z tą trudną rolą), aby ją wkrótce utracić na zawsze.

Grze aktorskiej towarzyszyły czytane przez Zosię Berezowską i Kingę Markiel wybrane fragmenty utworów Sienkiewicza. Dziewczęta w sposób mistrzowski wywiązały się z tego zadania.

 

Urozmaiceniem  programu i jego ozdobą były tańce starodawne w wykonaniu naszych aktorów oraz pozostałych członków grupy tanecznej, którą z niezwykłym poświęceniem           i zaangażowaniem prowadzi pani Agnieszka Ślósarczyk (ukłon w jej stronę).

Stroje, taniec i muzyka z dawnych epok zachwyciły wszystkich zgromadzonych.

Dodatkową atrakcją akademii były również utwory znane m. in. z ekranizacji dzieł Sienkiewicza. Mogliśmy usłyszeć takie piosenki jak: ,,Dumka na dwa serca”, ,, W stepie szerokim” czy ,, Rzeka Marzeń”. A wszystko to za sprawą Zosi Berezowskiej, Ady Drabek                    i Oliwki Chowaniec, które w przepiękny sposób je zaśpiewały.

Klimat oraz atmosferę epoki, w której żył ,,hetman dusz polskich” dopełniała dekoracja                                   i rekwizyty oraz prace wykonane przez uczniów biorących udział w konkursie plastycznym zorganizowanym w związku z Rokiem Sienkiewicza.

Wszystko to sprawiło, że widzowie mogli zapoznać się w sposób atrakcyjny z utworami Polaka, który pisał ,, ku pokrzepieniu serc”, podnosił rodaków na duchu, dawał im swoimi dziełami nadzieję na odzyskanie niepodległości.

Śmiało można powiedzieć, że ta akademii była żywą lekcją patriotyzmu.

Mam nadzieję, że na długo pozostanie w pamięci uczniów i zachęci ich do sięgnięcia                       po utwory pisarza cenionego przez wiele pokoleń Polaków.

Przedstawienie to nie doszłoby do skutku, gdyby nie olbrzymienie zaangażowanie młodzieży (wielkie dzięki) oraz innych ludzi dobrej woli (a było ich naprawdę wielu). Pragnę  IM z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za nieocenioną i bezinteresowną pomoc, życzliwość, wsparcie, pomysły i poświęcony czas. Jesteście wielcy!

Opracowała I. Handzlik.

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast