STOP Przemocy

Przemoc to niemoc-pod takim hasłem w ostatnim czasie funkcjonowała w szkole akcja, której podsumowanie nastąpiło 10 marca. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Pani Pedagog Ewa Prochot i Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami Panią Agnieszką Ślósarczyk i Panią Anną Duraj.
Temat ogromnie istotny został poruszony na lekcjach wychowawczych we wszystkich klasach, a na apelu przedstawiony przez uczniów w formie różnych sytuacji, które pokazały nie tylko skutki przemocy, ale także inne drogi rozwiązania.
Na tym bogatym w wiedzę apelu nastąpiło także nagrodzenie laureatów konkursu plastycznego „przemoc to niemoc”. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!