Pomoc dla Pogotowia Opiekuńczego w Bielsku-Białej

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy w okresie przedświątecznym podzielili się dobrocią i sercem z dziećmi z Pogotowia Opiekuńczego w Bielsku-Białej.
Zebrane artykuły zostały przekazane wychowankom pogotowia 21 grudnia 2017r.
Dziękujemy za okazane serce i troskę <3

Pragnę dodać, że pogotowie pełni rolę domu tymczasowego dla dzieci odebranych z interwencji. Jest to smutne miejsce, ale jest także z pewnością ostoją dla swoich wychowanków.