Sesja wyjazdowa Sejmiku Uczniowskiego w Góry Świętokrzyskie

23 października, wczesnym rankiem, delegaci Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice wraz z opiekunami wyruszyli w niezwykłą podróż szlakiem literackim, historycznym oraz archeologicznym i przyrodniczym Województwa Świętokrzyskiego.

W Kielcach spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem wycieczki panem Kazimierzem Micorkiem, który w niezwykle ciekawy sposób przybliżał nam historię tego terenu, opowiadał tamtejsze legendy oraz różne ciekawostki. Następnie przybyliśmy do miejscowości Ciekoty w Gminie Masłów, aby zwiedzić dworek Stefana Żeromskiego, a także szklany dom będący Centrum Edukacyjno-Kulturalnym. Przewodnik oprowadził nas po pięknym domu rodziny pisarza. Potem udaliśmy się do klasztoru na Świętym Krzyżu. Zostaliśmy oprowadzeni po kaplicach bazyliki, muzeum misyjnym, krypcie Jeremiego Wiśniowieckiego, a z klasztornej wieży ujrzeliśmy piękny krajobraz Gór Świętokrzyskich i okolicznych miejscowości. Mieliśmy możliwość zobaczenia relikwii świętego krzyża podarowanych Benedyktynom przez Św. Emeryka króla Węgier. Po zejściu szlakiem turystycznym do Nowej Słupi zwiedziliśmy muzeum Starożytnego Hutnictwa Żelaza, gdzie swoje badania archeologiczne prowadził w latach 1950-2000 Prof. dr hab. Kazimierz Bielenin, który pochodził z Gminy Brzeszcze. Dowiedzieliśmy się, co to były dymarki i jak w dawnych czasach wytapiano rudę żelaza. Następnie zwiedziliśmy Centrum Archeologiczno-Edukacyjne, w którym paliła się dymarka, mogliśmy zobaczyć wytop rudy żelaza, jak również wypalanie ceramiki i wykorzystanie ziół i zbóż. Chociaż pogoda nas nie oszczędzała, to i tak bardzo mile i poznawczo spędziliśmy czas. Następnie udaliśmy się na nocleg do bardzo ładnie położonego hotelu Gołoborze we wsi Rudki w Gminie Nowa Słupia, gdzie odbyła się druga sesja sejmiku. W trakcie sesji mieliśmy możliwość poznać siebie nawzajem dzięki zabawie integracyjnej, podsumować zdobyte dotychczas wiadomości, a także dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania gminy jako jednej z jednostek samorządu terytorialnego. Następnego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do centrum nauki Leonardo Da Vinci w Chęcinach. Tam mogliśmy zobaczyć ciekawą ekspozycję interaktywnego centrum , a także samodzielnie wykonać wiele doświadczeń dotyczących ludzkiego ciała. Dowiedzieliśmy się o pracy naszych stawów, mięśni, mózgu, serca, a także na temat zawartości wody w naszym organizmie, szybkości reakcji na bodźce oraz naszej inteligencji. Następnie zwiedzaliśmy Chęciny, gdzie zobaczyliśmy klasztor zakonu Franciszkanów, dąb papieski, rynek starego miasta oraz zbrojownię mieszczącą się w Centrum Informacji Turystycznej. Obiad zjedliśmy u stóp Zamku Chęcińskiego, gdzie w latach 1320-1333 panował król Polski Władysław Łokietek. Na zakończenie zwiedziliśmy dworek Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Dla zainteresowanych przypominamy, że Henryk Sienkiewicz laureat nagrody Nobla jest Patronem Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach.

Wycieczka zakończyła się około godziny 16.30. Pożegnaliśmy Pana Kazimierza Micorka dziękując mu za profesjonalne usługi przewodnickie
i zapraszaj
ąc do naszej gminy, gdzie przed laty mieszkał znany rzeźbiarz Kazimierz Danek – przyjaciel Pana Przewodnika. Wyruszyliśmy w drogę powrotną do Wilamowic pełni wrażeń oraz miłych wspomnień. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym mogliśmy przeżyć tak wspaniałe i niezapomniane chwile, a przede wszystkim: Panu Marianowi Treli Burmistrzowi Wilamowic oraz Radzie Miejskiej w Wilamowicach, organizatorce Sejmiku Uczniowskiego i sesji wyjazdowej Pani Bożenie Sobocińskiej i naszym wspaniałym Opiekunkom: Agnieszce Zawronek, Annie Markiel, Aleksandrze Jasek, Barbarze Nawrockiej, kierownikowi wycieczki Pani Sylwii Matusiak i Pani Dyrektor Dorocie Foltan .

Tekst:
Delegatki Sejmiku Uczniowskiego
Katarzyna Markiel i Julia Wojtacha
Zdjęcia:
Dorota Foltan i Bo
żena Sobocińska