I Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice w roku szkolnym 2018/2019

 

„Poznajmy się” taki tytuł nosiła pierwsza sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice, w roku szkolnym 2018/2019, która odbyła się 1października 2018r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach.

W sesji aktywnie uczestniczyli delegaci szkół podstawowych oraz ostatnich klas gimnazjów z całej gminy, którzy zostali demokratycznie wybrani przez uczniów w wyborach samorządowych. Wraz z członkami na obrady Sejmiku Uczniowskiego przybyli opiekunowie-nauczyciele, którzy również zostali demokratycznie wybrani przez dzieci i młodzież, a także Pani Mariola Dylewska-Mitoraj i Pani Barbara Mynarska – przedstawicielki dyrektorów szkół. Gościem sesji był Sekretarz Gminy Wilamowice Pan Andrzej Kołtun, który reprezentował Burmistrza Wilamowic Pana Mariana Trelę.

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice, Pani Bożena Sobocińska, która była inicjatorką powstania Sejmiku Uczniowskiego, przywitała przybyłych gości, delegatów szkół oraz opiekunów i gości. Następnie Pan Andrzej Kołtun Sekretarz Gminy Wilamowice, w niezwykle serdeczny sposób przywitał się z uczestnikami obrad, po czym pogratulował wyboru na delegatów Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice. Życzył delegatom sejmiku owocnej pracy w czasie obrad, ponadto opowiedział o zbliżających się wyborach samorządowych. Zachęcił, aby delegaci zachęcili swoich rodziców, dziadków i sąsiadów do czynnego skorzystania z prawa wyborczego w dniu 21 października 2018r.
W kolejnej części sesji przedstawiono cel działalności Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice, logo sejmiku, a także informacje organizacyjne. Następnie przedstawiono krótką relację z zeszłorocznej działalności Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice.

 

W drugiej części spotkania skupiono się na planie działalności sejmiku na rok szkolny 2018/2019, który przedstawia się następująco:

Data Temat Miejsce Osoba odpowiedzialna
1 października Poznajmy się M-GOK Bożena Sobocińska
15 października Dzień Edukacji Narodowej Sala OSP w Dankowicach Prezes Sejmiku Dominik Wojtacha
23-24 października Szlak literacki i archeologiczny Województwo Świętokrzyskie Bożena Sobocińska
10 listopada
Godzina 10.00
100 lecie odzyskania Niepodległości Polski  

Pisarzowice

Dyrektor

Lidia Dziubek

13 listopada Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w internecie. Tolerancja. Szkoła Podstawowa w Dankowicach Wiceprezes

Karolina Polak

12 grudnia Tradycja, kultura, sztuka, historia. Szkoła Podstawowa

w Wilamowicach

Wiceprezes

Mateusz Adamus

14 stycznia Sport – spotkanie ze sportowcami Gminy Wilamowice. Aktywne formy spędzania wolnego czasu. Szkoła Podstawowa

w Pisarzowicach

Wiceprezes Natalia Olearczyk
13 marca Świat polityki – spotkanie z Burmistrzem Wilamowic oraz Radą Miejską. Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach Bożena Sobocińska

Sylwia Matusiak

15 kwietnia Matka ziemia, ekologia. Szkoła Podstawowa

w Starej Wsi

Prezes Sejmiku Dominik Wojtacha
8 maja Młodzież na europejskim rynku pracy. Unia Europejska. Szkoła Podstawowa

w Hecznarowicach.

Anna Markiel

Wiceprezes

Łukasz Dawidziuk

12 czerwca ŻYJMY ZDROWO!!! Profilaktyka, zdrowy styl życia, zdrowa żywność Szkoła Podstawowa

w Pisarzowicach.

Wiceprezes Natalia Olearczyk
17 czerwca V Finał konkursu „Uczeń Roku Gminy Wilamowice”. M-GOK Bożena Sobocińska

 

 

Następnym punktem sesji był wybór Zarządu Sejmiku. Wybrano Zarząd Sejmiku Uczniowskiego, na którego czele stanął Prezes Dominik Wojtacha ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi oraz Wiceprezesi: Karolina Polak z Gimnazjum w Dankowicach, Natalia Olearczyk ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, Mateusz Adamus z Gimnazjum w Wilamowicach oraz Łukasz Dawidziuk ze Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach, wybrano także lidera Rady Juniorów, którym została Niamh O’Rourke ze Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach, i lidera Rady Seniorów, którym została Julia Wojtacha ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.

Gratulujemy delegatom i życzymy młodzieżowym działaczom wielu wspólnych przedsięwzięć, integracji, ciekawych inicjatyw oraz realizowania pasji i zainteresowań, rodzenia się przyjaźni, a także zdobywania umiejętności i postaw aktywnych uczestników społeczeństwa obywatelskiego.
Na zakończenie sesji delegaci otrzymali koszulki z logo sejmiku oraz butony, a także wręczono zaproszenia na Dzień Edukacji Narodowej zarządowi Sejmiku Uczniowskiego oraz omówiono propozycję wyjazdu studyjnego Sejmiku Uczniowskiego.

Tekst i foto – Anna Góra –inspektor ZOSIP