Czytanie książek Waldemara Cichonia

W dniach 10. X.- 18. X. 2018 r. przeprowadzono zajęcia głośnego czytania książek Waldemara Cichonia.
Lekcje odbyły się w klasach: I, IIa, IIb oraz w grupie „0”.  Uczniowie kl. Vb, IIIa Gi IIIb G,nauczyciel-bibliotekarz oraz  zaproszony gość – pracownik Biblioteki Publicznej  czytali ,odpowiednio intonując fragmenty książek pisarza W. Cichonia: „ Cukierku, ty łobuzie”, „Nie martw się Cukierku”, „Skrzat”.
 Na wstępie zajęć, nauczyciel-bibliotekarz zapoznał uczniów kl. „0”  –  II  z biografią i twórczością  autora,genezą powstania serii o Cukierku,  a w przerwach  między czytaniem kolejnych fragmentów przeprowadził zabawy ruchowe i kołowe ze śpiewem powiązane tematycznie  z tekstami książek.
„Kot”- to bohater wielu książek  i  filmów rysunkowych.W trakcie pogadanki okazało się ,że uczniowie znają wiele książek i kreskówek wskazując ich tytuły .
 Zajęcia zaowocowały  wykonaniem  przez uczniów  wielu , pięknych prac plastycznych, które umieszczono na wystawie w kl. „0” i   zaprezentowano na spotkaniu z pisarzem.
                                                                                                           
Opracowała : B. Pieczka