Prace uczniów online

Moje marzenie (czyli co zrobię, gdy skończy się epidemia? )

Kaligramy czyli zabawa z językiem angielskim.

Kaligram to słowo przedstawione w postaci plastycznej,
gdzie litery stanowią integralną część obrazka. Oglądający powinni domyślić się, co przedstawiane słowo oznacza po atrybutach nadanych literom.