Uroczyste otwarcie hali sportowej

I nastał ten długo oczekiwany dzień. Szczęśliwie doczekaliśmy otwarcia hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dankowicach. Wydarzenie to było szczególne i ważne nie tylko dla pracowników i uczniów naszej szkoły, ale także dla całej społeczności. Wysiłkiem wspaniałych ludzi, latami starań i zabiegań, nadszedł długo wyczekiwany moment, kiedy to możemy cieszyć się piękną halą gimnastyczną, która z pewnością będzie dumą dla Dankowic, inspiracją i motywacją dla mieszkańców i uczniów.

Pamięcią sięgamy niedaleko, budowie sali towarzyszyły niemałe emocje. Najpierw cieszyliśmy się z powodu pomyślnego zatwierdzenia projektu i inwestycji, następnie obserwowaliśmy etap za etapem, gdy stara, wysłużona sala gimnastyczna była burzona, aby w miejsce starego powstał pustak za pustakiem, nowy gmach. Następnie wykończenie i ten trudny czas, kiedy mimo że chcieliśmy, nie mogliśmy otworzyć pięknej części budynku i z niej korzystać. Przez cały ten okres, warto wspomnieć, że Burmistrz Wilamowic i Dyrekcja wraz z nauczycielami wychowania fizycznego, z całych sił starali się zapewnić uczniom „czasowy zamiennik” sali. Lekcje organizowane były w naprawdę trudnych warunkach, były zewnętrzne aktyności, spacery z kijkami, różnorodne formy, których nie sposób wszystkich wymienić i wyjazdy na basen, na salę gimnastyczną w Starej Wsi (także dzięki uprzejmości tamtejszej Dyrekcji). Realizacja podstawy programowej była możliwa dzięki środkom przekazanym przez Pana Burmistrza na te cele. Tułaczka została w szybkim tempie wynagrodzona wielkim parkietem, gdzie można już swobodnie i bezpiecznie ćwiczyć i korzystać z wszystkich możliwości hali.

1 września, w skromnej formie udało się uroczyście otworzyć halę gimnastyczną. Niemniej jednak, zgodnie z reżimem sanitarnym, nie mogliśmy zaprosić wszystkich gości, nie mogliśmy także zaprosić wszystkich uczniów, by celebrowali tę historyczną chwilę. Ale i tak łezka w oku i duma w piersi sprawiły, że radość z hali wzbiła się ponadto wszystko, co trudne.

Gospodarz hali, Pani Dyrektor Dorota Foltan, uroczyście przywitała przybyłych gości. A byli to:

Pan Marian Trela, Burmistrz Wilamowic

Pan Jan Widera, Prezes Stadionu Śląskiego

Pan Stanisław Gawlik, Zastępca Burmistrza Gminy Wilamowice

Pani Dorota Nikiel, Członek Zarządu Powiatu Bielskiego

Pan Jerzy Kubik, Radny Powiatu Bielskiego

Pan Andrzej Kołtun, Sekretarz Gminy Wilamowice

Pan Andrzej Sadlok, Prezes Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS i Prezes LKS „Pasjonat”

Pani Stanisława Kudłacik, Przewodnicząca Rady Gminy

Ksiądz Proboszcz Józef Jakubiec

Wikary Ireneusz Bargieł

Pan Piotr Kozieł, Członek Zarządu i Przedstawiciel OSP Dankowice

Pan Łukasz Chmiel, Inspektor Nadzoru

Członkowie Rady Gminy Wilamowice:

Pani Agata Wróblewska,

Pan Stanisław Faruga,

Pan Tomasz Schneider,

Pan Rafał Rogala,

Pani Urszula Kucharska,

Pan Marek Jekiełek,

Pan Bogdan Grzech,

Pan Marian Rozner;

Pan Henryk i Pani Beata Jurczakowie, Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Jurczak”

Pani Monika Wójcicka, Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Jurczak”

Pani Dorota Ćwiertnia, Dyrektor ZSP w Starej Wsi

Pani Mariola Dylewska-Mitoraj, Dyrektor ZSP w Wilamowicach

Pani Lidia Dziubek, Dyrektor SP w Pisarzowicach

Pani Grażyna Jurasz, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach

Pan Maciej Żarski, Dyrektor ZSP w Hecznarowicach

Pani Maria Berezowska, emerytowany Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dankowicach

Pan Aleksander Nowak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach

Pan Kazimierz Kamiński, Prezes Towarzystwa Miłośników Dankowic

Pani Anna Ślosarczyk, Przewodnicząca Rady Rodziców

Pan Jarosław Jesionka, redaktor miesięcznika „Mój Powiat”

Pani Dyrektor wyrazy wdzięczności kierowała do wszystkich osób, bez których inwestycja nie zostałaby pomyślnie zrealizowana: zarówno dla promotorów, jak i głównych wykonawców. Wszyscy troszczyli się o to, by hala powstała zgodnie z najwyższymi wymogami budowlanymi i jakościowymi. Wdzięczność wyrażona została nie tylko pięknymi słowami. Zostały także wręczone statuetki i dyplomy.

Szczególne podziękowania należą się Panu Burmistrzowi Wilamowic Marianowi Treli, Panu Janowi Widerze Prezesowi Stadionu Śląskiego, Radzie Miejskiej Gminy Wilamowiowice oraz Panu Andrzejowi Sadlokowi Prezesowi Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.

Uroczystego poświęcenia nowego obiektu dokonał ksiądz proboszcz Józef Jakubiec. Odtąd hala będzie służyć ludziom na pożytek, a dobry Bóg będzie czuwał nad bezpieczeństwem użytkowników.

Zaproszeni goście zabrali głos wyrażając dumę, wdzięczność i nadzieję, że hala przysłuży się do wzrostu zainteresowania aktywnością sportową wśród mieszkańców gminy.

Na zakończenie uczennice Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Pani Agnieszki Ślósarczyk i Pana Tomasza Drewniaka przestawiły krótki program artystyczny, po którym nastąpiło zwiedzanie budynku.

Pragnę dodać, że dobudowana część hali gimnastycznej zawiera nie tylko piękną halę, ale także całą infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie zajęć w mniejszych pomieszczeniach, toalety, szatnie, salę lekcyjną, tzw. salę lustrzaną i balkon widokowy. Bardzo jesteśmy z niej dumni i wdzięczni, że powstała. Dziękujemy.