Dzień Liczby π

14 marca obchodziliśmy Dzień Liczby π.

Liczba pi – π to jedna z pierwszych odkrytych przez człowieka w czasach starożytnych liczba niewymierna, która ma nieskoczenie wiele miejsc po przecinku, a kolejność cyfr wydaje się być przypadkowa. Na początku XVII w. niemiecki matematyk Ludolph van Ceulen podał jej rozwinięcie z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Po śmierci uczonego, liczbę Pi wyryto na jego nagrobku i właśnie dzięki niemu liczba Pi bywa nazywana „ludolfiną”. Pod koniec XIX wieku brytyjski matematyk amator William Shanks obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 707 miejsc po przecinku. Ponieważ obliczenia prowadził ręcznie, osiągnięcie to zajęło mu 15 lat.

Data święta tej liczby została wybrana na zasadzie skojarzenia pierwszych jej cyfr 3,14  z kalendarzem (w USA datę „14 marca” zapisuje się jako 3.14). 

Nasi uczniowie poznawali liczbę pi poprzez doświadczenie – zmierzenie obwodu i średnicy koła, a następnie podzielenie jednej liczby przez drugą. Mogli też pokolorować miasto Pi oraz stworzyć Pi-graf.

Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w obchody tego matematycznego święta.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć.

Barbara Mynarska

Font Resize
Kontrast